Omgeving

Omgeving

Aan de zuidrand van het Groene Hart liggen de polders Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, omarmd door de rivieren Lek, Noord, Merwede en Linge. Net buiten de drukke Randstad vind je hier een puur Hollands landschap met groene weiden met zwart bont vee, knotwilgen en molens, typische dijkdorpen, historische boerderijen hoogstamfruitboomgaarden.
Het veenweidegebied, een oud cultuurlandschap met grote natuur en

landschapswaarden, heeft zijn vorm gekregen sinds de vroege middeleeuwen. Boe­ren hebben in dit proces een grote