Omgeving

Omgeving

Aan de zuidrand van het Groene Hart liggen de polders Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, omarmd door de rivieren Lek, Noord, Merwede en Linge. Net buiten de drukke Randstad vind je hier een puur Hollands landschap met groene weiden met zwart bont vee, knotwilgen en molens, typische dijkdorpen, historische boerderijen hoogstamfruitboomgaarden.
Het veenweidegebied, een oud cultuurlandschap met grote natuur en

landschapswaarden, heeft zijn vorm gekregen sinds de vroege middeleeuwen. Boe­ren hebben in dit proces een grote rol gespeeld, maar ook de wind en het water lieten zich gelden. Je ziet niet alleen recht­lijnige sloten, maar ook kron­kelende veenriviertjes. Weidse vergezichten en landschapsele­menten als met bomen be­groeide kaden en geriefbosjes vormen een afwisselend geheel. Opvallend op de weilanden zijn de vele weidevogels en bloemrijke slootranden. Grien­den en rietlanden begrenzen de brede rivieren aan de noord ­en zuidkant, Langs het lieflijke riviertje Linge liggen vooral fruitboomgaarden.

Natuurlijke hoogstandjes
Puur Hollands betekent vlak, en dat is de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dan ook. Verrassend genoeg kom je hier en daar bulten in het land­schap tegen die ‘donken’ ge­noemd worden. Het zijn in de prehistorie gevormde zand­duintjes. Een van de mooiste plekjes in de Alblasserwaard is De Donk, net boven Bles­kensgraaf, waar je wandelend of fietsend van kan genieten. Een ander natuurfenomeen zijn de wielen, tijdens dijk­doorbraken ontstane water­plassen, die aantrekkelijk zijn voor recreanten (het Lammet­jeswiel bij Alblasserdam) en natuurliefhebbers (het Schoonrewoerdse Wiel). En wist je dat de grootste purper­reigerkolonie broedt in de Zouweboezem, een moe­rasachtig natuurgebied waar je heerlijk kunt wandelen?

Actief op pad
Met kano of roeiboot verken je de vele watergangen, boe­zemwateren en veenriviertjes. Fietsers en wandelaars voelen zich thuis op oude tiendwegen, dorpswegen en dijken. Het fietsroutenetwerk maakt het fietsers gemakkelijk. Vele voor de fiets geschikte paden zijn verbonden door knoop­punten, die het zelf samenstellen van een route eenvoudig en aantrekke­lijk maken. Verschillende lange-afstand­wandelroutes doorkruisen de waarden. Voor een stevige dagwandeling kun je ook kiezen uit diverse (bewegwijzerde) wandel­routes als het Ooievaarspad, het Kinder­dijkpad, het Gorcums Postpad en de Schaapskooiroute. Informeer er naar bij de streeknatuurcentra en VVVs in het ge­bied.